Vitree
Vitree
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5 meer...
Locatie Almere

Het Ruim 2, 1319AX Almere

  088 1787120

Vitree

Uitgebreide omschrijving

Opvoeden en opgroeien lukt niet altijd alleen. Vitree kan helpen. Je kunt bij ons terecht voor (opvoed)hulp en begeleiding en diagnostiek en therapie. Maar ook voor allerlei (weerbaarheids)trainingen. We zijn voor kinderen, jongeren en gezinnen, die makkelijk of moeilijk leren. Het liefst bieden we hulp thuis in het gezin of gewoon op school. Als hulp thuis even niet kan, hebben we ruim 500 pleeggezinnen, gezinshuizen en andere behandel- en verblijflocaties.

Jaarlijks bieden we met circa 550 medewerkers hulp aan ruim 3.500 kinderen, jongeren en gezinnen met meer dan één probleem. Ons werkgebied is IJsseland, Flevoland en omgeving.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 06 53544947
Website https://www.vitree.nl 
Aantal werknemers
500+
Productcodes
 • Profiel 1 Opvoedvragen
 • Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
 • Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
 • Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
 • Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
 • Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
 • Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
 • Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
 • Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar
 • Profiel 11 Crisissituatie
 • 0 meer...
 • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2), (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9), Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10) en Crisissituatie (profiel 11)
Lastige situaties Alcohol, drugs en gamen, Armoede in gezin, Crisissituatie in gezin, Cultuurverschillen, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld, Huisvestingsproblemen, Pesten, Politie en justitie, Scheiding ouders, Seksuele problemen en Veiligheid direct in gevaar
Psychische klachten
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school), Op locatie, Pleegzorg en 24-uurs opvang

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Almere 
Het Ruim 2, 1319AX Almere

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: