Stichting IMMI
Stichting IMMI
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 4, Profiel 5 en Profiel 11
Locatie Kampen

Handelsstraat 1-C, 8263BE Kampen

  038-3374394
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

Stichting IMMI

Uitgebreide omschrijving

IMMI Kampen is op verschillende gebieden actief.

De achtergrond en ervaring van de medewerkers liggen in sectoren van zorg, onderwijs en trainingen. Medewerkers uit deze vakgebieden vormen samen Stichting IMMI Kampen.

Onze missie is om de situatie van jou te veranderen en problemen op te lossen door een brede aanpak. Naast overleg met school en thuis zien wij werk, sport, sociale contacten en begeleiding als cocktail tot succes.

Dit alles is mogelijk door een team wat 24/7 voor jou klaar staat en kunnen we jou op alle fronten begeleiding bieden die jij zoekt.


 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 038-3374394
Website http://www.immikampen.nl 
Aantal werknemers
0-10
Productcodes
  • Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
  • Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
  • Profiel 11 Crisissituatie
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2), (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Crisissituatie (profiel 11)
Lastige situaties Alcohol, drugs en gamen, Armoede in gezin, Crisissituatie in gezin, Cultuurverschillen, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld, Pesten, Politie en justitie, Scheiding ouders en Veiligheid direct in gevaar
Psychische klachten Stress, Trauma, Verslaving, Burn-out, Depressie, Paniekaanvallen, Posttraumatische stressstoornis, Rouw, Stemmingsstoornissen, ADD, ADHD, Agressie, Angsten, Hooggevoeligheid, Autisme (spectrumstoornis), Slaapstoornissen, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Voedingsproblemen en Angststoornissen
Lichamelijke klachten Slaapstoornissen en Voedingsproblemen
Leeftijdscategorieën 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school), Op locatie en 24-uurs opvang

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Kampen 
Handelsstraat 1-C, 8263BE Kampen
Bereikbaar: werkdagen en weekend

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: