Stichting Ambiq
Stichting Ambiq
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 5 meer...
Locaties Hoogeveen, Deventer, Hengelo OV en Hardenberg

De Vos van Steenwijklaan 28, 7902NS Hoogeveen

  0887776492
  Bereikbaar: werkdagen

Stichting Ambiq

Uitgebreide omschrijving

De beste ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Op weg naar zelfstandigheid

Het doel van onze behandeling, begeleiding en ondersteuning is altijd: mensen op weg helpen naar een zo zelfstandig mogelijke toekomst. We zijn er als het nodig is, totdat iemand zelf verder kan. Onze (jong)volwassen cliënten begeleiden we bij het inrichten van hun volwassen leven. Bijvoorbeeld met het vinden van woonruimte en/of een dagbesteding en het wennen aan een eigen huishouden. Ook jonge ouders bieden we praktische handvaten om hun kindje een veilig en liefdevol thuis te bieden.

Hier werken we

We zijn actief in de regio’s Twente, Drenthe, Groningen, Friesland, IJsselland en Midden IJssel/Oost Veluwe. In elke regio bieden we ambulante ondersteuning en in Twente, Drenthe en IJsselland ook ons complete scala aan intramurale hulpverlening. Daarnaast kunnen cliënten en professionals uit het hele land bij ons terecht voor complexe hulpvragen. Zoals omgaan met zware gedragsproblemen, seksuele- of traumagerelateerde problemen en/of verslaving. Als specialist op het gebied van licht verstandelijke beperking willen we onze expertise zo breed mogelijk delen.

Onze werkwijze

Binnen 72 uur na aanmelding maken we een afspraak voor een gesprek bij de cliënt en zijn of haar ouders thuis. In geval van spoed gebeurt dit nog dezelfde dag. Bij deze intake bepalen we samen wat de hulpvraag precies is en met welke behandeling/begeleiding wij kunnen ondersteunen. We bepalen ook direct hoe lang het behandeltraject gaat duren. Er is dus meteen een eindperspectief. Voor elke cliënt stippelen we een persoonlijk zorgpad uit, dat bestaat uit de behandelvormen die hij of zij krijgt. Dit zorgpad evalueren we regelmatig om te kijken of het nog bij de hulpvraag aansluit. Zo kunnen cliënten in hun eigen tempo aan behandeldoelen werken en (weer) op zichzelf leren vertrouwen.

Samenwerking met partners

Effectieve hulpverlening is áltijd een samenwerking. Wij geven antwoord op de hulpvraag van onze cliënt, samen met de overige leden van het gezin en met professionals van andere hulpverlenende instanties. Goede behandeling en begeleiding betekent: weten wat er speelt en welke behoeftes er leven binnen onze doelgroep. We werken samen met allerlei professionele partners om ons aanbod daar naadloos op af te stemmen en de best mogelijke hulp te bieden.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 0887776000
Website https://www.ambiq.nl 
Aantal werknemers
500+
Productcodes
 • Profiel 1 Opvoedvragen
 • Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
 • Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
 • Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
 • Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
 • Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
 • Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
 • Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar
 • Profiel 11 Crisissituatie
 • 0 meer...
 • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2), (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Complexe problemen in het gezin (profiel 9), Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10) en Crisissituatie (profiel 11)
Lastige situaties Alcohol, drugs en gamen, Armoede in gezin, Crisissituatie in gezin, Cultuurverschillen, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld, Pesten, Politie en justitie, Scheiding ouders, Seksuele problemen en Veiligheid direct in gevaar
Psychische klachten Stress, Trauma, Verslaving, Posttraumatische stressstoornis, Rouw, ADD, ADHD, Agressie, Autisme (spectrumstoornis), Seksuele problemen en Angststoornissen
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school), Op locatie en 24-uurs opvang

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Hoogeveen 
De Vos van Steenwijklaan 28, 7902NS Hoogeveen
Bereikbaar: werkdagen
Deventer 
Koningin Wilhelminalaan 13-A, 7415KP Deventer
Bereikbaar: werkdagen
Hengelo OV 
Sabina Klinkhamerweg 21, 7555SK Hengelo OV
Bereikbaar: werkdagen
Hardenberg 
Sportlaan 2, 7772CC Hardenberg
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: