Snijder - Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Snijder - Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 2, Profiel 4, Profiel 5 en Profiel 8
Locatie Zwolle

Buitenkant 18, 8011VH Zwolle

  038-2022088
  Bereikbaar: werkdagen

Snijder - Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Uitgebreide omschrijving

Snijder- Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een kleinschalige praktijk die ambulante Jeugd-GGZ aanbiedt aan kinderen, jeugdigen en adolescenten. Wij werken in een multidisciplinair team en behandelen vooral patiënten in de specialistische GGZ. Onze ambitie is om onze patiënten én hun ouders de best mogelijke zorg te leveren. Wij zijn gevestigd in het centrum van Zwolle.

 

Samenwerking met partners

Wij werken nauw samen met ouders, scholen en met anderen die belangrijk zijn voor het opgroeien van uw kind. Hierin zoeken wij altijd de samenwerking die uw kind of u op dat moment het beste ondersteunt.

Op dit moment, september 2021, is onze wachttijd 4 tot 6 weken, wij hanteren geen wachttijd tussen intake en start behandeling.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 038-2022088
Website http://www.snijder-kjp.nl 
Aantal werknemers
0-10
Productcodes
  • Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
  • Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
  • Profiel 5 Psychische problemen en verstandelijke beperking
  • Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5) en Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8)
Lastige situaties Hechtingsproblemen
Psychische klachten Stress, Trauma, Burn-out, Concentratie, Depressie, Onzekerheid, Paniekaanvallen, Posttraumatische stressstoornis, Rouw, Stemmingsstoornissen, ADD, ADHD, Agressie, Angsten, Hooggevoeligheid, Autisme (spectrumstoornis), Slaapstoornissen, Niet aangeboren hersenletsel, Gender en identiteit, Ernstig psychiatrische aandoening (EPA), Persoonlijkheidsstoornis (bijv. Borderline), Psychose, Psychosomatisch, Schizofrenie, Gedragsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Jeugd-GGZ, Eetstoornis, Hoogbegaafdheid, Taal-/spraakproblemen, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Seksuele problemen, Voedingsproblemen, Angststoornissen, Bipolaire- en verwante stoornissen, Depressieve stoornissen, Dissociatieve stoornissen, Dwangstoornissen, Gedragsstoornissen, Geslachtsidentiteit dysforie, Lichamelijke symptoom- en aanverwante stoornissen, Neurocognitieve stoornissen, Ontwikkelingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Schizofrenie en/of psychosen, Seksuele afwijkingen, Slaap-/waakstoornissen, Trauma- en stress gerelateerde stoornissen en Voedsel- en eetstoornissen
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school) en Op locatie

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locatie:
Zwolle 
 Hoofdvestiging
Buitenkant 18, 8011VH Zwolle
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: