Omega Groep B.V.
Omega Groep B.V.
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 3, Profiel 4, Profiel 7 meer...
Locatie Zwolle

Dokter van Deenweg 50, 8025BC Zwolle

  038-4552741
  Bereikbaar: werkdagen

Omega Groep B.V.

Uitgebreide omschrijving

Omega Groep gaat er van uit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn leven heeft. Soms lukt dat kortere, of langere tijd niet en is professionele hulp nodig om weer verder te kunnen. Omega Groep wil de cliënt erkennen in wie hij is en wat hij nodig heeft om zich veilig te voelen. Wat zijn netwerk voor hem kan betekenen, wat hij zelf voor zijn netwerk betekent, hoe een zinvolle daginvulling helpt en hoe je dat kunt bereiken. Professionele begeleiders gaan met de cliënt een relatie aan om vertrouwen op te bouwen om zo een wezenlijke bijdrage aan de levenskwaliteit van een individu te leveren.


Wie kunnen wij helpen? Wij helpen mensen die bij ons komen met de volgende indicatie/beschikking:

 • Indicatie van het zorgkantoor: ZIN en PGB;
 • WMO/Jeugdwet: ZIN of PGB. Kinderen met een OTS of een (vrijwillige) uithuisplaatsing kunnen terecht in de gezinshuizen.
Samenwerking met partners

Omega Groep maakt zonodig gebruik van diverse partners die aan kunnen sluiten bij de hulpvraag vanuit de client om de levenskwaliteit te verbeteren.

Laatst bijgewerkt: 30-06-2022

Specificaties

Telefoonnummer 038-4552741
Website http://www.omegagroep.nl/ 
Aantal werknemers
100-500
Productcodes
 • Profiel 1 Opvoedvragen
 • Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
 • Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
 • Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
 • Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
 • Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
 • Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
 • Profiel 11 Crisissituatie
 • 0 meer...
 • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2), (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Psychische problemen en verstandelijke beperking (profiel 5), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Crisissituatie (profiel 11)
Lastige situaties Armoede in gezin, Crisissituatie in gezin, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld en Veiligheid direct in gevaar
Psychische klachten ADD en ADHD
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school), Op locatie en 24-uurs opvang

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Zwolle 
Dokter van Deenweg 50, 8025BC Zwolle
Bereikbaar: werkdagen
Zwolle 
Omega Groep B.V.
Dokter van Deenweg 50, 8025BC Zwolle
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: