Flevostate B.V.
Flevostate B.V.
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 2, Profiel 4, Profiel 7, Profiel 8 meer...
Locaties Zuidlaren, Emmeloord, Almere en 's-Gravenhage

Kerkbrink 4-a, 9471AK Zuidlaren

  0884041111
  Bereikbaar: werkdagen en weekend

Flevostate B.V.

Uitgebreide omschrijving

Een behandeling bij Flevostate staat voor doelgerichte hulp aan jongeren en hun (pleeg)gezin. Wij helpen jongeren die op meerdere terreinen in hun leven zijn vastgelopen, bijvoorbeeld in hun contacten met familie of vrienden of op school. Wij bieden hen een kort maar intensief programma.

Met onze professionele zorgaanpak geven wij invulling aan de (zorg)behoeftes van jongeren met als doel dat zij op hun eigen wijze en naar vermogen participeren in de maatschappij. Het leveren van de best mogelijke zorg aan kwetsbare jongeren is ons bestaansrecht.

Wij stellen de mens en de kwaliteit van leven centraal in onze aanpak. Daarbij vinden we een contextuele kijk op de zorgvraag noodzakelijk. Het activeren van de eigen kracht van de jongere en het systeem zijn de pijlers waarop we zorg leveren. Wij kijken altijd naar wat er mogelijk is en waar kansen liggen.

We streven ernaar dat jongeren de ‘beste versie van zichzelf’ worden. Goede zorg voor jongeren is ons doel, niet de structuren, procedures en regels.

We hebben respect voor onze cliënten, hun systeem en onze medewerkers. We werken transparant in onze behandelingen en onze bedrijfsvoering.

We werken samen in de keten, het systeem en met elkaar en zijn integer in alles wat we doen.

Voor de wachttijden neemt u alstublieft even telefonisch contact met ons op via keuze 1.

Samenwerking met partners

Flevostate werkt samen met jongeren en hun systeem, gemeenten, onderwijs, professionele jeugdzorginstellingen, verwijzers, vrijwilligers, sport- en cultuurverenigingen, buren en iedereen, die betrokken is bij de opvang van kwetsbare jongeren in onze samenleving.

Alle genoemde partners hebben een andere rol in het leven en de behandeling van de jongere. Daarom is het van groot belang dat we allemaal samenwerken en ons inzetten voor de jongere.

Onze teams zijn gericht op continue verbetering en kijken op basis van inzichten uit de praktijk of we op de goede weg zijn. Daarbij gebruiken we de feedback van onze klanten en partners waardoor onze medewerkers in staat zijn zich behendig in bestaande netwerkorganisaties te manoeuvreren en nieuwe netwerkorganisaties op te zetten.

De medewerkers van Flevostate staan altijd in verbinding met de ketenpartners. Dat kan zijn omdat we elkaar nodig hebben rondom de zorg en behandeling van een jongere, maar ook omdat we kennis willen delen, samen willen werken en nieuwe inzichten willen bespreken met elkaar.

Flevostate beweegt zich actief in het netwerk van ketenpartners.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 0884041111/0651
Website https://www.flevostate.nl/ 
Aantal werknemers
10-100
Productcodes
  • Profiel 1 Opvoedvragen
  • Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
  • Profiel 4 Psychologische of psychiatrische problemen
  • Profiel 7 Opvoeder met ziekte of beperking
  • Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
  • Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
  • Profiel 11 Crisissituatie
  • 0 meer...
  • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2), Psychologische of psychiatrische problemen (profiel 4), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Crisissituatie (profiel 11)
Lastige situaties Alcohol, drugs en gamen, Crisissituatie in gezin, Cultuurverschillen, Hechtingsproblemen en Scheiding ouders
Psychische klachten Trauma, Depressie, Paniekaanvallen, Posttraumatische stressstoornis, Rouw, Stemmingsstoornissen, ADD, ADHD, Agressie, Hooggevoeligheid, Autisme (spectrumstoornis), Slaapstoornissen, Seksuele problemen en Angststoornissen
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school), Op locatie en 24-uurs opvang

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Zuidlaren 
De Beugel (Flevostate)
Kerkbrink 4-a, 9471AK Zuidlaren
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Emmeloord 
Flevostate
Meldestraat 2, 8302VB Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Emmeloord 
Flevostate
Onder de Toren 38, 8302BV Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen
Almere 
Flevostate
Randstad 21 33, 1314BG Almere
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Emmeloord 
Meldestraat 2, 8302VB Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen en weekend
Emmeloord 
Onder de Toren 38, 8302BV Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen
Almere 
Randstad 21 33, 1314BG Almere
Bereikbaar: werkdagen en weekend
's-Gravenhage 
 Nevenvestiging
Specialistische GGZ
Bezuidenhoutseweg 161, 2594AG 's-Gravenhage
Bereikbaar: werkdagen

Diensten

 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: