Allerzorg B.V.
Allerzorg B.V.
 Met verwijzing 
Productcodes Profiel 1, Profiel 3, Profiel 6, Profiel 8, Profiel 9 meer...
Locaties Zwolle en Woerden

Schrevenweg 1, 8024HB Zwolle

  035 303 2701
  Bereikbaar: werkdagen

Allerzorg B.V.

Uitgebreide omschrijving

Wij geloven in de kracht van thuis en dat daar gerichter aan de doelen kunt werken, meer laagdrempelig en integraal. Onze uitgangspunten hierbij zijn 'samen krachtig' en 'zo normaal als mogelijk'.

Jeugdhulp
In regio's door heel Nederland bieden we jeugdhulp aan kinderen en gezinnen. We werken vanuit multidisciplinaire teams, welke bestaan uit o.a. sociaal pedagogisch hulpverleners, systeemtherapeuten, psychiatrische verpleegkundigen, sociaal pedagogisch werkers, speltherapeuten en specifieke aanbod verschilt per regio. De vormen van begeleiding en behandeling die we bieden aan de diverse doelgroepen staan vermeld op onze website. 

Bij de start van de hulpverlening wordt samen met de jeugdige en gezinsleden nagegaan wat zij zelf kunnen doen en welke ondersteuning zij vanuit hun sociale netwerk kunnen krijgen. Positieve gezondheid is hier een onderdeel van. Het stelt de jeugdige en zijn omgeving centraal. In plaats van de focus op de beperking te leggen, leggen we de nadruk op eigen regie, het aanpassingsvermogen en de veerkracht van de mens en het betrekken van het gehele systeem.

Denk aan jeugdhulp voor:

 • Gezinnen met meervoudig complexe problematiek
 • Kwetsbare zwangeren en eerste 1000 dagen kind
 • Problemen in de ouder-kind interactie
 • Huilbaby’s
 • Opvoedondersteuning
 • Kinderen met gedrag- en/of ontwikkelingsproblemen
 • Kinderen met somatische problematiek (met grote impact op het gezinsleven)
 • Kinderen/gezinnen met een zorgvraag op gebied van palliatief terminale zorg/nazorg

Begeleiding aan volwassenen
Uw redenen om begeleiding en ondersteuning aan te vragen kunnen heel verschillend zijn. Daarom kijken wij graag samen met u waarmee we u kunnen u langdurige psychische klachten of een (lichte) verstandelijke beperking heeft, kan het dagelijks leven een uitdaging zijn. U kunt bij ons terecht als u hier begeleiding en ondersteuning bij nodig heeft. U kunt hierbij denken aan: het aanbrengen van structuur, werken aan sociale relaties, ondersteuning bij huishoudelijke taken als het gaat om zelfstandig wonen en meer. 

Begeleiding aan ouderen
Wanneer u ouder wordt, kunnen sommige dagelijkse activiteiten moeilijker worden, zeker wanneer u last heeft van geheugenproblemen. Het huishouden, de boodschappen, administratie of persoonlijke verzorging; het is soms lang niet zo vanzelfsprekend meer. Allerzorg Begeleiding helpt, onzorgt en ondersteunt u hierbij. 

 

Samenwerking met partners

Allerzorg werkt samen met verschillende partijen om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden. Bijvoorbeeld met GGZ, het ziekenhuis, school, GGD, welzijn of het sociale wijkteam van de gemeente. Binnen Allerzorg werken we ook samen met verschillende specialismen. Zo wordt er bij het maken van een behandelplan gekeken wat allemaal nodig is om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden. Voorbeelden van specialismen naast jeugdhulp en begeleiding binnen Allerzorg zijn; medische kindzorg, wijkzorg, wondzorg, casemanagement dementie. 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

Specificaties

Telefoonnummer 0881840166
Website http://www.allerzorg.nl 
Aantal werknemers
500+
Productcodes
 • Profiel 1 Opvoedvragen
 • Profiel 3 (Zeer) moeilijk lerend kind
 • Profiel 6 Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel
 • Profiel 8 Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen
 • Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
 • Profiel 10 Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar
 • 0 meer...
 • 0 minder...
Ik ben gecontracteerd voor... Opvoedvragen (profiel 1), (Zeer) moeilijk lerend kind (profiel 3), Lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (profiel 6), Opvoeder met ziekte of beperking (profiel 7), Opvoeder en kind met (mogelijk) psychische problemen (profiel 8), Complexe problemen in het gezin (profiel 9) en Complexe problemen in een gezin met (ongeboren) kind jonger dan 7 jaar (profiel 10)
Lastige situaties Armoede in gezin, Cultuurverschillen, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld en Scheiding ouders
Psychische klachten Stress, Trauma, Burn-out, Depressie, Paniekaanvallen, Posttraumatische stressstoornis, Rouw, Stemmingsstoornissen, ADD, ADHD, Agressie, Hooggevoeligheid, Autisme (spectrumstoornis), Voedingsproblemen en Angststoornissen
Lichamelijke klachten Voedingsproblemen
Leeftijdscategorieën -9 maand tot 4 jaar, 4 jaar tot 8 jaar, 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar, 16 jaar tot 18 jaar en 18 jaar tot 23 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school)

Locaties

Diensten van deze organisatie zijn beschikbaar op de volgende locaties:
Zwolle 
Allerzorg
Schrevenweg 1, 8024HB Zwolle
Bereikbaar: werkdagen
Woerden 
Allerzorg B.V., Service Bureau
Pompmolenlaan 10-A, 3447GK Woerden
Bereikbaar: werkdagen
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: