Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
Flevostate B.V.
 Met verwijzing 
Productcode
Profiel 2
Locaties
Emmeloord en Almere

Flevostate B.V.

Een behandeling bij Flevostate staat voor doelgerichte hulp aan jongeren en hun gezin. Wij helpen jongeren die op meerdere terreinen in hun leven zijn vastgelopen, bijvoorbeeld in hun contacten met familie of vrienden of op school.    

Bedrijfsprofiel

Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd

Uitgebreide omschrijving

Om het opvoeden tijdelijk te ondersteunen en te leren om te gaan met (complexe) psychiatrische problemen biedt Flevostate hulp in de thuissituatie. Dit doen we in allerlei gezinnen: groot en klein, bij elkaar, gescheiden of samengesteld, een adoptief- of pleeggezin. Indien nodig trekken we hierin samen op met andere begeleiders die het gezin al (langer) kennen.

Flevostate stimuleert jongeren en hun systeem om op eigen kracht verder te bouwen aan hun leven. We helpen gezinnen deze eigen kracht te (her)vinden: we geven een duw in de goede richting. Een tijdelijke behandeling kan van enkele weken tot maximaal zes maanden duren. De jongere woont gewoon thuis, kan naar de eigen school of werk en wordt intensief begeleid door onze ambulante jeugdzorgwerker. Ook worden de overige gezinsleden, het onderwijs, familie, vrienden, wijkteams en sportverenigingen betrokken bij de behandeling.

 

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

Een uitgebreid zorgaanbod is te vinden op de website

Behandelingen, trainingen, coaching en voorlichting

We werken met bewezen methodes zoals IAG

Voor persoonlijke informatie en maatwerkoplossingen belt u aub (keuze 1) Immers niemand is gelijk.

 

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd

Begeleiden en behandelen van een jeugdige met ontwikkelingsen gedragsproblematiek in interactie met één of meerdere van de drie milieus (school, thuis, vrije tijd)

Wat is nodig?
Ondersteuningsbehoefte:
Hulp bij het verbeteren van psychosociaal functioneren van de jeugdige vanwege kindfactoren in interactie met één of meerdere milieus.

Wat is er aan de hand?
Bijvoorbeeld:
• Loyaliteitsproblemen
• Seksuele problematiek
• Middelenproblematiek
• (Problematische) scheiding
• Hechtingsproblemen
• Spanning thuis
• Traumatische ervaring bij de opvoeders
• Migratieproblematiek
• Ingrijpende levensgebeurtenis

Wat willen we (het gezin) bereiken?
Resultaat:
• De jeugdige benut zijn ontwikkelingskansen in interactie met de drie milieus.
• Opvoeders geven adequaat antwoord op de ontwikkelingsvragen van de jeugdige en krijgen steun vanuit het netwerk. 

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
Profiel 2 Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd
Vestigingen
Ik ben gecontracteerd voor... Gedragsproblemen op school, thuis en in vrije tijd (profiel 2)
Lastige situaties Crisissituatie in gezin, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld, Pesten en Scheiding ouders
Psychische klachten Trauma, Depressie, Paniekaanvallen, Posttraumatische stressstoornis, Stemmingsstoornissen, ADD, ADHD, Agressie, Angsten, Autisme (spectrumstoornis), Gedragsproblematiek, Hechtingsproblematiek, Jeugd-GGZ, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Depressieve stoornissen, Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen en Persoonlijkheidsstoornissen
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën 8 jaar tot 12 jaar, 12 jaar tot 16 jaar en 16 jaar tot 18 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school) en Op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Emmeloord 
Onder de Toren 38, 8302BV Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen
Almere 
Randstad 21 33, 1314BG Almere
Bereikbaar: werkdagen en weekend
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: