Complexe problemen in het gezin
Flevostate B.V.
 Met verwijzing 
Productcode
Profiel 9
Locaties
Emmeloord en Almere

Flevostate B.V.

Een behandeling bij Flevostate staat voor doelgerichte hulp aan jongeren en hun gezin. Wij helpen jongeren die op meerdere terreinen in hun leven zijn vastgelopen, bijvoorbeeld in hun contacten met familie of vrienden of op school.    

Bedrijfsprofiel

Complexe problemen in het gezin

Uitgebreide omschrijving

Wanneer een jongere op meerdere levensgebieden vastloopt heeft het zijn omgeving des te harder nodig om weer op de rit te komen. De mensen in de omgeving hebben invloed op het gedrag van de jongere en kunnen een grote rol spelen bij het herstel. Voor ouders is het vaak net zo’n grote klus om de draad van het leven met elkaar weer op te pakken als voor de jongere zelf.

Flevostate biedt een intensief en erkend MDFT-programma dat de jongere helpt om weer actief deel te nemen aan de maatschappij. Dit kan zijn in het leren op school, deelnemen aan een sport of hobby, een baantje en het onderhouden van vriendschappen. Daarnaast is er veel aandacht voor het versterken en verbeteren van de onderlinge (gezins)relaties.

Wat is de methodiek/aanpak van ondersteuning?

De therapeut heeft ongeveer een half jaar lang veelvuldig contacten met de jongere, de opvoeders en mensen die voor het gezin belangrijk zijn. Dit kan thuis of op kantoor maar ook via telefoon en sociale media. MDFT wordt ingezet als er meerdere moeilijkheden tegelijk zijn, intensief contact zorgt voor de best passende hulp.

MDFT is bestemd voor jongeren vanaf 12 jaar die op meerdere levensgebieden vastlopen. Het gebruik van middelen, spijbelen of crimineel gedrag is vaak onderdeel van de problemen. De jongere hoeft niet persé thuis te wonen, maar wel contact te hebben met het gezin. Zo kan er tijdens opname soms alvast gestart worden als voorbereiding op de tijd na opname.

Laatst bijgewerkt: 17-05-2022

 Met verwijzing 

Voor het aanvragen van dit product heb je een besluit van de gemeente nodig.

Productcode: Profiel 9 Complexe problemen in het gezin

Begeleiden en vergroten van ontwikkelingskansen van een jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen uit gezinnen met multi-problematiek, waarbij de draagkracht van het gezin verbetert.

Wat is nodig?

Ondersteuningsbehoefte:

Hulp bij het leren van vaardigheden en verbeteren van functioneren van jeugdige, rekening houdend met complexe problematiek in het gezin. Waarborgen veiligheid jeugdige.

Wat is er aan de hand?

Door de integrale aanpak zijn de problemen van de jeugdige verminderd en functioneert hij beter thuis, op school en buitenshuis. De jeugdige maakt een gezonde positieve en veilige ontwikkeling door. De opvoeders hebben regie over de opvoeding van de jeugdige en weten waar ze terecht kunnen voor hulp en ondersteuning.

De opvoeders beschikken over toereikende en bij de jeugdige passende vaardigheden, om op eigen kracht en eigen regie de ontwikkeling van hun kind(eren) aan te sturen en te stimuleren.

Er is een steunend netwerk om het gezin.

Acceptatie van blijvende kindproblematiek kan een onderdeel zijn.

Toelichting

In dit profiel gaat het om jeugdigen die opgroeien in een gezin met complexe problematiek op meerdere leefgebieden. Eén of beide opvoeder(s) heeft of hebben eigen problematiek. Er is sprake van (een combinatie van) ontoereikende vaardigheden, financiële problemen, huisvestingsproblemen, relationele problemen.

De opvoeders zijn niet (altijd) in staat om hun kinderen voldoende zorg, bescherming en ondersteuning te bieden. Bij de jeugdige is er sprake van ontwikkelings- en gedragsproblemen. Er kan sprake zijn van angst- en stemmingsproblemen, hechtingsproblemen, traumatische ervaringen en cognitieve beperkingen.

Specificaties

Soort aanbod
Met verwijzing
Productcode
Profiel 9 Complexe problemen in het gezin
Vestigingen
Ik ben gecontracteerd voor... Complexe problemen in het gezin (profiel 9)
Lastige situaties Alcohol, drugs en gamen, Crisissituatie in gezin, Hechtingsproblemen, Huiselijk geweld, Pesten, Politie en justitie, Scheiding ouders en Veiligheid direct in gevaar
Psychische klachten Verslaving, Agressie, Gedragsproblematiek, Ontwikkelingsproblemen Jeugd, Angststoornissen, Gedragsstoornissen, Ontwikkelingsstoornissen en Verslavingsstoornissen
Lichamelijke klachten
Leeftijdscategorieën 12 jaar tot 16 jaar en 16 jaar tot 18 jaar
Aanbodsvorm Ambulant (zoals thuis, op school) en Op locatie

Locaties

Deze dienst is beschikbaar op de volgende locaties:
Emmeloord 
Onder de Toren 38, 8302BV Emmeloord
Bereikbaar: werkdagen
Almere 
Randstad 21 33, 1314BG Almere
Bereikbaar: werkdagen en weekend
 

Wat vind je van deze informatie?

  
Informatie is niet actueel
Anders, namelijk: