Bekijk 209 diensten in het sociaal domein

 • Stichting Carinova Thuiszorg

  Carinova thuisbegeleiding bij opvoeders met een kind(eren) met (mogelijk) psychische problemen

   Met verwijzing 
  Carinova thuisbegeleiding kan opvoedondersteuning bieden in situaties waar de opvoeder(s) een kind opvoeden dat (mogelijk) psychische problemen kent. De thuisbegeleiding...
 • Jan Arends bv

  Psychologische of psychiatrische problemen

   Met verwijzing 
  De Jan Arendscoach ondersteunt het kind / de jongere bij het leren hanteren van zijn of haar psychologische of psychiatrische problemen en wel zo dat de jeugdige stevig genoeg in...
 • HalteZ BV

  Schipaanpak

   Met verwijzing 
  Bij Schipaanpak wordt er gewerkt aan het verlies en de rouw die veelal gepaard gaan met het verbreken van een relatie. Vaak zijn er conflicten ontstaan en kunnen mensen nog niet...
 • MentalScope

  Diagnostiek, behandeling en begeleiding

   Met verwijzing 
  Wij bieden diagnostiek en behandeling/begeleiding voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Voor diverse hulpvragen kunt u bij ons terecht. Denk aan hulpvragen rondom ASS, AD(H)D,...
 • Brick hulpverlening vof

  gedragsproblemen

   Met verwijzing 
  Wanneer we van u horen dat u mogelijk gebaat bent bij hulp, starten wij altijd eerst met een kennismakingsgesprek. Op deze manier kunnen we inschatten of wij u...
 • Therapeutisch Centrum GGZ

  Specialistische GGZ voor kinderen, jongeren en volwassenen

   Met verwijzing 
  Therapeutisch Centrum GGZ biedt een breed programma ambulante zorg op psychisch, emotioneel en sociaal gebied voor kinderen, jongeren en volwassenen. Wij bieden concrete en...
 • HalteZ BV

  COMETtraining

   Met verwijzing 
  De COMETtraining kan zowel individueel als in een groep worden gegeven en is gericht op de eigenwaarde vergroten. De training is geschikt van kinderen en jongeren tussen de 8 en 24...
 • Soarch Ynset b.v.

  complexe problemen in een gezin met kind jonger dan 7 jaar

   Met verwijzing 
  Problemen die behoren bij jeugdggz kunnen naar ons verwezen worden.  Kinderen jonger dan 4 jaar hebben we geen aanbod voor. Contraindicaties zijn aangegeven op de...
 • Autimaat

  Systeembehandeling Autisme

   Met verwijzing 
  Autimaat werkt aan de versterking van de eigen kracht van het gezin. De zorg die verleend wordt is op maat voor de situatie. De hulpvraag is dan ook het uitgangspunt van onze...
 • HalteZ BV

  Tim en Flapoor

   Met verwijzing 
  De training Tim en Flapoor is een sociale groepsvaardigheidstraining voor kinderen van 6 tot 10 jaar met uiteenlopende sociale problemen. Kinderen vinden het soms lastig om te...
 • HalteZ BV

  Training voor Kinderen In EchtscheidingsSituaties (KIES)

   Met verwijzing 
  Bij de spel en praatgroep KIES, wordt onder leiding van twee KIES coaches, aan de hand van de KIES coaching methodiek, in 8 bijeenkomsten van een uur, het proces van de scheiding...
 • Stichting Philadelphia Zorg

  Ondersteuning voor kinderen met die moeilijk leren

   Met verwijzing 
  Bij Philadelphia begeleiden we met liefde, lef en meesterschap. Zodat cliënten hun mogelijkheden ontwikkelen en gebruiken. Hun eigen keuzes kunnen maken, mét of zonder...
 • HalteZ BV

  Intensieve ambulante gezinsondersteuning (IAG)

   Met verwijzing 
  Wanneer je in je gezin problemen ervaart in de opvoeding zoals bijvoorbeeld rollen die omgedraaid zijn, kinderen met gedragsproblematiek, veel conflicten of gevoelens van onmacht...
 • Brick hulpverlening vof

  opvoedondersteuning.

   Met verwijzing 
  Wanneer we van u horen dat u mogelijk gebaat bent bij hulp, starten wij altijd eerst met een kennismakingsgesprek. Op deze manier kunnen we inschatten of wij u...
 • Autimaat

  Systeembehandeling Autisme

   Met verwijzing 
  Autimaat werkt aan de versterking van de eigen kracht van het gezin. De zorg die verleend wordt is op maat voor de situatie. De hulpvraag is dan ook het uitgangspunt van onze...